Kategórie

MOTOTRBO Connect Plus

Mototrbo Connect PlusSystém Connect Plus je v súčasnosti najkomplexnejším trunkovým systémom pre rádiostanice Mototrbo založený na štandarde DMR Tier II. Ponúka všetky výhody digitálnej rádiovej komunikácie: lepší zvuk, lepšie pokrytie, vyššiu výdrž akumulátorov plus rozsah a účinnosť trunkovej siete.

Spojením výhod modernej digitálnej rádiostanice s minimálnymi nákladmi na vytvorenie a rozvoj základnej infraštruktúry je Connect Plus dobrou voľbou pre výstavbu telekomunikačných systémov pre rôzne aplikácie, vrátane aplikácií kritických pre bezpečnosť verejnosti. Connect Plus je najlepšou voľbou pre vytváranie profesionálnych digitálnych trunkových (zväzkových) systémov na regionálnej úrovni, s možnosťou postupne zvyšovať veľkosť systému.

Architektúra systému Connect Plus

Mototrbo Connect Plus architecture2

Architektúra systému Connect Plus je založená na distribuovanej riadiacej technológii: miestne kontroléry, vykonávajúce všetku prácu a riadenie, sú zodpovedné za poskytovanie základných služieb rádiových systémov. Centrálny prepínač, ktorý je charakteristickým prvkom trunkových systémov na regionálnej úrovni, v systému Connect Plus nie je potrebný. Tým sa minimalizujú kapitálové investície na výstavbu systému, rovnako ako náklady na údržbu. Connect Plus umožňuje postupný nárast veľkosti systému z jednej lokality až na úroveň celého regiónu.

Na rozdiel od systémov Capacity Plus a Linked_Capacity Plus, MOTOTRBO Connect Plus využíva dedikovaný hardvérový kontrolér (XRC 9000/XRC 9100) a vyhradený riadiaci kanál. Rovnako ako tradičné zväzkové (trunkové) siete, rádiostanice ktoré nie sú zúčastnené v hovore, vyhľadávajú a sledujú riadiaci kanál. Informácia potrebná pre zostavenie hovoru je prenášaná na riadiacom kanáli, a na jej základe sú požadovaní účastníci presunutí na pridelený hovorový kanál.

Systém Connect Plus podporuje až 15 prevádzačov (30 časových slotov) pre jednu lokalitu a v súčasnosti dokáže prepojiť až 250 lokalít. Jeden z timeslotov v každej lokalite je vyhradený ako riadiaci kanál.

V multilokalitnej prevádzke kontrolér sleduje každého účastníka (rádiostanicu) prostredníctvom registračných a deregistračných správ. Tento proces umožňuje systému použiť rádiové zdroje efektívne. To znamená, že skupinové hovory sú vykonávané len v lokalitách, kde sú rádiostanice aktuálne registrované.

Systém Connect Plus obsahuje nasledujúce hlavné komponenty:Mototrbo Connect Plus HW

  • kontrolér XRC 9000/9100*;
  • prevádzače Motorola MTR3000 and DR3000;
  • hlasová brána XRT 9000/9100*;
  • terminál systému riadenia;
  • dispečerský softvér, napr. SmartPTT-Plus.

* XRT 9100 a XRC 9100 majú oproti rade 9000 rýchlejší procesor.

V systéme Connect Plus je možné použiť nasledovné rádiostanice:

* Všetky rádiostanice musia byť vybavený voliteľnou doskou so softvérom Connect Plus.

Základom systému je kontrolér XRC 9000/9100, ktorý je zodpovedný za poskytovanie všetkých druhov služieb účastníkom systému. Vysoká stabilita celého systému je dosiahnutá pomocou distribuovanej architektúry pre správu a redundanciu. V prípade zlyhania hlavného kontroléra bežnú činnosť bude naďalej poskytovať záložný kontrolér.

Ďalšou zložkou systému Connect Plus je prevádzač. Najvhodnejší je model MTR3000, vzhľadom na veľký počet kanálov v každej lokalite. Maximálny počet prevádzačov v jednej lokalite je 15, celkovo môže byť v systéme až 420 prevádzačov. Systém nerozlišuje prevádzače pre hlas alebo dáta - všetky sú si rovné.

Diaľková diagnostika prevádzača je realizovaná pomocou softvéru RDAC (diaľkové monitorovanie a ovládanie). Prevádzkovateľ v reálnom čase môže sledovať stav hardvéru, vrátane teploty, výkonu vysielača, SWR, ventilátorov, atď., čo výrazne uľahčuje a zjednodušuje systém technickej podpory.

Pre spoluprácu s externými zariadeniami, ako je napríklad dispečerské konzola, systém infraštruktúry zahŕňa hlasové brány XRT 9000/9100. S pomocou týchto brán je možné zorganizovať dvojstranné hovory, skupinové volania, tiesňové volania, vykonať overenie staníc v sieti, vzdialene zapnúť / vypnúť rádiostanicu, uchovávať záznam o udalosti, používať mobilnú aplikáciu Mototrbo WAVE, ktorá umožňuje pracovníkom komunikovať so používateľmi Mototrbo rádiostaníc pomocou mobilných telefónov.

VLASTNOSTI

Vysoká dostupnosť systému

Vyhradený riadiaci kanál umožňuje rýchly prístup k hlasovej a dátovej komunikácii aj pri veľmi silnej prevádzke.

Automatický roaming

Pri presúvaní sa z jednej lokality do druhej, nemusíte ručne meniť kanál. Dynamický roaming vás automaticky zaregistruje do najbližšej lokality, takže zostanete stále v spojení.

Automatický prístup ku kanálom

Už nemusíte v prípade silnej prevádzky opakovane skúšať sa dovolať. Hovory sú zaraďované do fonty dovtedy, kým nie je k dispozícií voľný kanál. Potom Vás systém automaticky upozorní že môžete dokončiť hovor.

Väčšia účinnosť systému

Užívatelia sú zaregistrovaní len v kontroléri najbližšej lokality, nie vo všetkých kontroléroch systému. Toto dynamické prideľovanie vytvára efektívnejší systém. Keďže používa len tie zdroje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie hovoru, celková kapacita systému sa zvyšuje.

Podpora až 250 lokalít

29 trunkových kanálov a 3000 užívateľov pre jednu lokalitu.

V USA je v súčastnosti prevádzkovaných viac ako 200 systémov Connect Plus.

Mototrbo Connect Plus USA 2

Ohodnoťte článok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_Connect_Plus_Brochure_2012.pdf)Mototrbo Connect Plus Brochure 2012[Prospekt (anglicky)]1892 kB
Top