Kategórie

Aplikácia SmartPTT Basic

Dispatcher SmartPTT bAplikácia SmartPTT je dispečerský softvér, ktorý slúži na koordináciu dispečerských systémov a zároveň využíva všetky výhody digitálnej platformy Motorola MOTOTRBO. Táto architektúra môže riadiť účastnícke siete akejkoľvek veľkosti a topológie. Aplikácia Smart PTT dovoľuje využívanie digitálnych vlastností rádiostaníc MOTOTRBO a analógového režimu pre uľahčenie postupného upgradu na nový rádiokomunikačný štandard predstavujúci zmiešaný prevádzkový režim, v ktorom sú niektoré časti siete prevádzkované v analógovom a iné v digitálnom režime.
SmartPTT dispečerská konzola je softvérová aplikácia, ktorá môže byť umiestnená v ľubovoľnej vzdialenosti od riadených rádiových sietí, pripojená prostredníctvom USB alebo Ethernet siete. Pomocou tejto aplikácie je možné ľahko a rýchlo riadiť prevádzku rádiostaníc, posielať a prijímať dátové správy, kontrolovať polohu rádiostaníc prostredníctvom GPS, skupinovo alebo individuálne komunikovať, zaznamenávať rádiovú prevádzku, históriu pohybu jednotlivých účastníkov, prenášanie a spracovanie dát, dynamicky meniť a preskupovať jednotlivých účastníkov alebo celej skupiny účastníkov, vykonávať diaľkový monitoring, hovory jednotlivcov prepájať do JTS (na mobilnú alebo pevnú sieť), uskutočňovať plne duplexné hlasové spojenie pri SIP-protokole, automaticky určovať polohu vozidla (AVL) a pod... 

Verzia SmartPTT Basic je určená pre malé a stredne veľké rádiové systémy s nasledovnými obmedzeniami:

  • Menší počet rádiových účastníkov (cca 50).
  • Prepojenie do telefónnej siete je sekundárna požiadavka.
  • K dispozícii je simplexná frekvencia, alebo konkrétne územie neumožňuje poskytnúť komunikačný kanál pre priame pripojenie prevádzača na rádioserver.

Použitie aplikácie SmartPTT Basic

SmartPTT Basic je optimálnym riešením pre dispečerské riadenie rádiových sietí založených na vozidlových rádiostaniciach MOTOTRBO. Je tiež použiteľné pre siete MOTOTRBO Capacity Plus. Pri riešeniach založených na systémoch MOTOTRBO IP Site Connect, Linked_Capacity Plus, Connect Plus je vhodnejšie riešenie SmartPTT Enterprise.

 

Architektúra SmartPTT Basic

SmartPTT Basic je založený na technológii klient-server a umožňuje výstavbu dispečerských systémov s ľubovoľným počtom rádiových sietí a dispečerských konzol. SmartPTT dispečerská konzola predstavuje softvérovú aplikáciu na PC, ktoré sa nachádza v ľubovoľnej vzdialenosti od riadených rádiových sietí. Konzoly riadia rádiové siete pomocou SmartPTT rádioserverov s ktorými sú spojené prostredníctvom IP siete. SmartPTT Basic Radioserver riadi účastníkov pomocou MOTOTRBO základňových rádiostaníc pripojených pomocou USB a audio káblov.

Štandardné vlastnosti

SmartPTT icon radio dispatch Dispečerské riadenie SmartPTT icon events Záznam udalostí a hlasovej komunikácie
       
SmartPTT icon GPS GPS lokalizácia SmartPTT icon text Prenos dát a ukladanie

 

Doplnkové vlastnosti

SmartPTT icon tel Prepojenie s telefónnou sieťou SmartPTT icon web Web klient

 

Ohodnoťte článok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (4 Votes)

Top