Kategórie

Aplikácia Radio Management a OTAP

Aplikácia Radio Management pre správu rádiostaníc MOTOTRBO vám pomôže manažovať väčšie množstvo rádiostaníc, zjednodušuje pracovné postupy, znižuje prestoje a šetrí vaše peniaze. Vďaka funkcii Over the Air je možné jednoducho programovať rádiostanice v celej rádiovej sieti na diaľku „vzduchom“. Aplikácia tiež podporuje centralizované registrácie funkcií rádiostaníc a aktivácie licencií z akéhokoľvek počítača.

Ak je potrebné naprogramovať rádiostanicu či celú skupinu rádiostaníc, tento proces zvyčajne prebieha u zákazníka, alebo v servisnom stredisku. Avšak proces programovania rádiostanice, jej parametrov, funkcií, zoznamov kontaktov a ďalších údajov môže byť časovo náročný a neefektívny. Práve preto MOTOTRBO CPS umožňuje programovanie parametrov rádiostaníc vzduchom – čo sa označuje ako OTAP (Over The Air Programming).

OTAP

Prostredníctvom jednej inštalácie OTAP môžete manažovať až 5000 konfigurácií rádiostaníc, a to buď jednotlivo alebo po skupinách. Prípadne môžete spravovať ešte ďalšie rádiostanice v rámci viacerých systémov na rôznych miestach. OTAP tiež umožňuje vzdialené pripojenie k serveru; takže dokážete manažovať systémy MOTOTRBO kdekoľvek na svete prostredníctvom Internetu.
Pre zvýšenie bezpečnosti, OTAP poskytuje vzájomnú autentizáciu aplikácie a rádiostanice pomocou zdieľaného kľúča. OTAP tiež využíva existujúce over-the-air šifrovanie, čím je zaistené, že aktualizácie konfigurácií nie je možné zachytiť.

Aktualizácia konfigurácie môže byť naplánovaná na obdobie mimo špičky, čím sa zníži možnosť prerušenia procesu a zabezpečí sa nepretržitý výkon. Aktualizácie môžu byť vykonané bezobslužným dávkovým procesom. Keď rádiostanica prijme novú konfiguráciu, jej užívateľ dostane jednorazovú možnosť novú konfiguráciu prijať alebo ju odložiť na neskôr.
OTAP podporuje všetky systémové architektúry Mototrbo okrem systému Connect Plus, ktorý má svoj vlastný protokol na rekonfiguráciu rádiostaníc vzduchom. OTAP je podporované až v druhej generácii rádiostaníc MOTOTRBO od verzie firmvéru R02.05.00. OTAP je možné vykonávať len v digitálnom režime.

Srdcom každého OTAP systému je Radio Management Server. Ten môže byť umiestnený na počítači spoločne so štandardným programovacím softvérom Mototrbo CPS.

Programátor zariadenia je rozhranie medzi Radio Management Serverom a riadiacou rádiostanicou. Riadiaca rádiostanica môže byť ľubovoľná MOTOTRBO rádiostanica – tá funguje ako rozhranie vf-vzduch.

Ako doplnok je možné použiť Indikátor prítomnosti, ten spracováva ARS správy a informuje Radio Management Server o prítomnosti rádiostanice v systéme.

Viac informácií sa dozviete z nasledujúcich videií:

Ohodnoťte článok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (6 Votes)

Top