Kategórie

Výhody energetického systému IMPRES

IMPRES Battery Fleet 01V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, sa stávame čoraz viac závislejší na rýchlej komunikácií. Zostať v spojení je veľmi dôležité, a to najmä pri v oblasti ochrany a bezpečnosti pracovníkov.

Pri použití rádiového riešenia pre kritické operácie od spoločnosti Motorola bude vaše komunikačné spojenie fungovať tak dobre, ako akumulátor, ktorý ho napája. Výber vhodného akumulátora bude mať pozitívny vplyv na výkon rádiostanice a tiež pomáha znižovať celkové náklady počas životnosti rádiostanice. V ťažkých ekonomických časoch je jednoduché znížiť náklady a vyberať akumulátor len na základe nákupnej ceny, bez ohľadu na dôsledky tohto rozhodnutia. Ale predstavte si pracovníka zodpovedného za bezpečnosť divákov na futbalovom štadióne, alebo hasiča vchádzajúcich do zadymenej budovy - posledná vec, ktorú si želajú je, aby sa ich komunikácia prerušila z dôvodu zlyhania akumulátora.
Nákup neoriginálnych akumulátorov môže mať negatívny vplyv, pretože nemusia spĺňať prísnejšie RTTE bezpečnostné normy (Radio and Telecommunication Terminal Equipment - Rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia) určené na ochranu používateľa a nemusia vyhovovať platným právnym predpisom, ktoré upravujú ich používanie. V extrémnych prípadoch sa stalo, že neoriginálne akumulátory poškodili rádiostanicu.

Aby vaša prenosná rádiostanica fungovala počas celej pracovnej zmeny, je dôležité vybrať si správny akumulátor. Len spoločnosť Motorola ponúka energetické riešenie IMPRES, ktoré automaticky regeneruje akumulátory a udržiava ich vždy nabité, vďaka čomu sa zvýši ich výkonnosť a predĺži životnosť až o 43%.

Aby originálne Motorola akumulátory spĺňali príslušné bezpečnostné a výkonnostné predpisy, sú navrhnuté a testované podľa rovnakých štandardov ako rádiostanice a jedinečná IMPRES technológia posúva ich výkon na vyššiu úroveň.

POPIS ENERGETICKÉHO SYSTÉMU IMPRESIMPRES Battery Fleet 02

IMPRES (Intelligent Motorola Portable Radio Energy System) je patentovaný a jedinečný systém spoločnosti Motorola zahŕňajúci IMPRES akumulátory, IMPRES nabíjačky a kompatibilné prenosné rádiostanice radu MOTOTRBO DP2000, DP3000 a DP4000. Aby sa dosiahol optimálny výkon, po vložení rádiostanice do nabíjačky, rádiostanica, IMPRES akumulátor a nabíjačka spolu navzájom komunikujú. Rádiostanica deteguje IMPRES obvody, ktoré sa nachádzajú v akumulátore, zistí z nich typ akumulátora a aktualizuje indikátor stavu akumulátora na displeji. Keď je akumulátor vložený do IMPRES nabíjačky, v IMPRES obvodoch sa ukladajú kľúčové údaje umožňujúce analýzu a manažment akumulátorov.

VÝHODY ENERGETICKÉHO SYSTÉMU IMPRES MOTOROLA

IMPRES Battery Fleet 03V prípade väčšieho množstva rádiostaníc je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti aj manažment akumulátorov, ktorý môže vyžadovať značné zdroje na monitorovanie a kontrolu akumulátorov, aby sa zabezpečilo, že sú vždy nabité a v dobrom stave pripravené k činnosti – čo je nevyhnutné pre bezpečnosť a prevádzkovú efektivitu. Častokrát kapacitu akumulátora a jeho potenciálnu zostávajúcu životnosť treba odhadnúť, čo má za následok nízku výkonnosť, alebo vyradenie akumulátora skôr, ako je to nutné, pretože ich správcovia vymieňajú v pravidelných intervaloch, alebo dávajú zamestnancom pre prípad potreby náhradné akumulátory. Všetky tieto faktory prispievajú k zvýšeným nákladom, pretože sa kupujú akumulátory navyše, znižuje sa výkonnosť, má to negatívny dopad na životné prostredie a recykláciu opotrebovaných akumulátorov.

Energetický systém IMPRES rieši problém odhadovania životnosti akumulátora, pretože automaticky prekalibruje a obnoví životnosť akumulátora presne podľa potreby. Vďaka tomu sa môže zvýšiť životnosť IMPRES akumulátora až o 43% - priemerne o 150 nabíjacích cyklov viac než pri štandardných akumulátoroch. Ak sa akumulátory dobíjajú trikrát týždenne, systém IMPRES v porovnaní so štandardným akumulátorom predĺži životnosť akumulátora o rok.
Výsledkom je potreba menšieho počtu akumulátorov, zníženie celkových nákladov počas celej doby životnosti rádiostanice a zvýšená spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť.

AKO TO FUNGUJE

IMPRES Battery Fleet 04Každý IMPRES akumulátor obsahuje integrovaný mikroprocesor, ktorý monitoruje a ukladá jednotlivé informácie o akumulátore, vrátane jeho výrobného čísla, produktového čísla, veku a profilu používania. Po pripojení ku kompatibilnej rádiostanici akumulátor poskytuje presné informácie o nabití, ktoré sa zobrazia na displeji, takže užívateľ vie, koľko energie mu ešte zostáva v akumulátore.

Použitie IMPRES nabíjačky je pre systém prospešné ešte z ďalších dôvodov. Aby nedošlo k prehriatiu, ktoré môže trvale poškodiť a predčasne znížiť životnosť akumulátora, IMPRES nabíjačky monitorujú teplotu, napätie a prúd do a z akumulátora. Prehriatie je tiež príznakom neefektívneho využívania cennej elektrickej energie a nabíjačky IMPRES tiež odstraňujú túto neefektivitu. Na rozdiel od bežných nabíjačiek, IMPRES nabíjačka zabraňuje nesprávnemu nabíjaniu a kombinuje štyri funkcie v jednom zariadení:

  • Počiatočná kalibrácia
  • Rýchle, postupné a udržiavacie dobíjanie
  • Regenerácia akumulátora
  • Analýza akumulátora

Výsledkom je riešenie určené pre zvládanie krízových situácií, pretože rádiostanice s IMPRES akumulátormi môžu byť trvale ponechané v IMPRES nabíjačkách a sú pripravené na akúkoľvek kritickú udalosť.

Ako akumulátor starne, unikátny IMPRES obvod prispôsobí profil nabíjania aby sa optimalizovala zostávajúca životnosť a maximalizovala návratnosť investícií. Keď je akumulátor starší, a jeho kapacita klesne pod 60% menovitej kapacity, nabíjačka varuje užívateľa, že výkon akumulátora je nedostatočný. To všetko prispieva k tomu, že akumulátory sú udržiavané v optimálnom stave čo maximalizuje dobu prevádzky a predlžuje ich životnosť.

Pre ešte lepšiu kontrolu sústavy akumulátorov, Motorola vytvorila riešenie IMPRES Energy Fleet Management. To sa skladá z dátových čítačiek, interfejsov pre nabíjačky a softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje užívateľovi zaznamenávať a analyzovať údaje o používaní a nabíjaní akumulátorov, o ich výkonnosti, aby bolo zaistené, že so svojho rádiového systému dostane maximum.

IMPRES Battery Fleet 05SPRÁVA ENERGETICKÉHO SYSTÉMU IMPRES

Softvér pre manažovanie akumulátorov IMPRES umožňuje manažérom a správcom monitorovať a analyzovať akumulátory v rádiostaniciach. Systém je rozšíriteľný od jednolokalitného až po multilokalitný systém, a môže prostredníctvom LAN monitorovať až 25 000 akumulátorov či už v jednej lokalite alebo v geograficky vzdialených oblastiach.
Systém sa skladá z troch hlavných zložiek:

  • Softvérová aplikácia IMPRES Fleet Management
  • Aktivačný licenčný kľúč k aplikácii
  • Interfejsy pre nabíjačky a dátové čítačky

Softvérová aplikácia je nainštalovaná na počítači správcu systému a v prípade potreby tiež na všetkých vzdialených klientskych počítačoch. Každá softvérová licencia podporuje jedného správcu systému, a až 19 klientskych staníc (z ktorých každá môže podporovať až 25 IMPRES nabíjačiek alebo dátových čítačiek). Ak je potrebných viac klientskych počítačov, potom je možné zakúpiť ďalšie licencie na zvýšenie kapacity systému. Systém Fleet Management používa normálne IMPRES 1-miestné a 6-miestne nabíjačky, ale pre pripojenie nabíjačky k počítaču je potrebný interfejs. Dátové čítačky sú voliteľná súčasť systému - nie sú určené na nabíjanie akumulátora, ale umožňuje do systému načítať údaje z IMPRES akumulátora.

Softvér Fleet Management možno použiť cez LAN alebo v samostatnom počítači (klient PC). Správca je schopný v rámci celého systému sledovať všetky nabíjačky a čítačky, vrátane akumulátorov, ktoré boli do nich vložené.

SLEDOVANIE AKUMULÁTOROV

Všetky údaje uložené v akumulátore sú automaticky načítané prostredníctvom IMPRES nabíjačky s interfejsom a uložené do databázy systému Fleet Management. Správca systému môže vytvárať záznamy a grafy, ktoré pomáhajú spravovať akumulátory a nabíjačky. Preddefinované alebo prispôsobiteľné záznamy (ako napríklad akumulátory zotriedené podľa kapacity, nabíjačky podľa počtu použití, a mnoho ďalších) umožňujú správcovi systému počas niekoľkých sekúnd okamžite vidieť stav všetkých akumulátorov v systéme, vyhodnotiť či akumulátory spĺňajú výkonnostné kritériá a určiť, kedy sa akumulátory blížia ku koncu životnosti.

Tieto údaje umožňujú plánovať vopred, eliminujú odhady a umožňujú správcom presne rozhodnúť, kedy a koľko nových akumulátorov bude potrebné nakúpiť, čo pomáha vopred plánovať rozpočet pre opravy.

Systém Fleet Management tiež identifikuje akumulátory a nabíjačky, ktoré sú považované za stratené alebo nedostatočne využívané, pretože neboli použité niekoľko mesiacov - môžu byť znovu pridelené ostatným používateľom. Akumulátory, ktoré sú niekoľko rokov staré môžu byť na základe dátumu vytlačeného na akumulátore považovaná za nepoužiteľné, ale Fleet Management vie ukázať, či sú stále použiteľné.

Schopnosť ľahko identifikovať nedostatočne využitý majetok a použiteľnú kapacitu maximalizuje efektivitu a poskytuje vyššiu návratnosť investícií do akumulátorov, ktoré boli predčasne zlikvidované.

MONITOROVANIE AKUMULÁTOROV

Rovnako ako analýza histórie výkonnosti, IMPRES Fleet Management umožňuje sledovať akumulátory a nabíjačky v reálnom čase. Akonáhle je akumulátor vložený do nabíjačky v systéme Fleet Management, môže správca systému zobraziť jeho IMPRES údaje a pre zistenie zdravotného stavu ich porovnať ich s vopred definovanými parametrami.

Ak akumulátor nespĺňa preddefinované parametre, bude identifikovaný na obrazovke s oranžovým výstražným trojuholníkom. Táto automatizovaná ale jednoduchá kontrola umožňuje aj netechnickým pracovníkom identifikovať akumulátory, ktoré nespĺňajú výkonnostné parametre a vyradiť ich z prevádzky. Takže, ak nastavíte parametre pre zistenie akumulátorov, ktoré nevydržia jednu pracovnú zmenu - Fleet Management vám to povie.

IMPRES Battery Fleet 11

BEZDRÔTOVÝ MANAŽMENT IMPRES AKUMULÁTOROV (OVER THE AIR - OTA)

Bezdrôtový manažment akumulátorov znižuje požiadavky na hardvér v tom, že umožňuje plánované sťahovanie dát z IMPRES akumulátorov prostredníctvom rádiostanice a rádiového systému.

IMPRES Battery Fleet OTA

Po počiatočnej inštalácii, aplikácia Fleet Management (BMA) sa spustí bez načítaných údajov. Po niekoľkých hodinách od zapnutia rádiostanice dôjde k zaregistrovaniu aktuálnych informácií o jej akumulátore prostredníctvom rádiovej siete. Pokiaľ tento akumulátor ešte nebol zaregistrovaný, BMA vytvorí nový záznam a načíta jeho údaje.

Ak akumulátor bol už v BMA zaregistrovaný, aplikácia kontroluje kedy boli údaje naposledy načítané. Ak údaje neboli načítané dlhšiu dobu, BMA ich načíta cez rádiovú sieť. Ak údaje boli načítané nedávno, BMA nevykoná žiadnu akciu.

Rádiostanica zaregistruje svoj akumulátor raz denne a údaje o akumulátore sa načítavajú vždy po niekoľkých týždňoch. V prípade potreby zistenia okamžitého stavu akumulátora správca systému alebo technik môže tiež požiadať o ručné načítanie údajov z rádiostanice. (Aj keď sa to neodporúča robiť pravidelne, pretože to krátkodobo obsadzuje frekvenčný kanál).

Ukážku OTA manažmentu vzduchom je možné vidieť na nasledujúcom videu:

 

 

SPRÁVA AKUMULÁTOROV

IMPRES Battery Fleet 12

Systém IMPRES Battery Fleet Management je ideálny pre správcov, ktorí potrebujú spravovať akumulátorový park v geograficky vzdialených oblastiach, tiež pre dielenských technikov, servisných manažérov a požičovne, ktorých cieľom je získať čo najlepší výkon a návratnosť investícií z ich akumulátorov do rádiostaníc.

Predpovedanie zlyhania a poskytovanie vysoko kvalitných služieb zákazníkom pomáha zvýšiť spokojnosť užívateľov.

Vedenie prísnej kontroly výdavkov je zároveň rozumné z pracovnej stránky. Systém Fleet Management umožňuje manažérom konkurenčnú výhodu tým, že im umožní identifikovať potenciálne problematické akumulátory a nariadiť ich výmenu skôr, než spôsobia používateľom problémy.

ZÁVER

Kvalita rádiostanice je priamo úmerná kvalite akumulátora, ktorý ju napája. Takže keď zlyhá akumulátor a dôjde k strate komunikácie, bude to mať vplyv na všetky aspekty organizácie od poskytovania služieb zákazníkom až po záchranu ľudských životov. Ale udržiavanie a monitorovanie a stavu veľkého množstva akumulátorov môže byť časovo náročné, neefektívne a pravdepodobne aj náročné.
Práve preto Motorola vytvorila vlastnú technológiu IMPRES Battery Fleet Management. Rieši otázku odhadovania a zložitosti a nákladov na správu stoviek alebo dokonca tisícov akumulátorov a nabíjačiek, a uľahčuje užívateľom rádiostaníc vykonávať svoju prácu bezpečne a úspešne.

Ak nepoužívate systém IMPRES, môže váš akumulátor prestať pracovať, vo chvíli keď vaši pracovníci potrebujú rádiostanicu najviac, alebo dokonca môže poškodiť vašu rádiostanicu. A to je privysoká cena, ktorú zaplatíte za svoj hodnotný rádiový systém.

Zdroj: Marketingové materiály spoločnosti Motorola.

Ohodnoťte článok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

Top