Kategórie

MOTOTRBO RDAC

RDAC3MOTOTRBO RDAC (Repeater Diagnostic and Control) je softvérová aplikácia, ktorá dovoľuje systémovému administrátorovi monitorovať a riadiť prevádzač(e) rádiového systému Motorola MOTOTRBO. Aplikácia RDAC je spustená na PC a prostredníctvom priameho pripojenia cez USB port alebo vzdialeného cez LAN / WAN sa pripája k prevádzaču (repeateru) Motorola DR3000.

 RDAC Vďaka aplikácii RDAC je možné využívať nasledujúce služby:

1. Diagnostika

Užívateľ má možnosť zistiť aktuálne prevádzkové parametre prevádzača:

 • režim práce - digitálny alebo analógový
 • vysielací výkon (W)
 • silu prijímaného signálu
 • naprogramované kanály vrátane práve prevádzkovaného
 • informácie o IP adrese a UDP portoch
 • status prevádzačov - lokálny alebo systémový

2. Kontrola

RDAC zisťuje a posiela správy o neštandardných stavoch prevádzača:

 • porucha prijímača
 • porucha vysielača
 • závada napájania
 • prehriatie (funkčnosť ventilátora)
 • ostatné

3. Riadenie

Užívateľ má možnosť meniť parametre prevádzača:

 • aktivácia prevádzača
 • zmena kanálov
 • zmena výkonu
 • reset prevádzača
 • atď...

Ohodnoťte článok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.14 (11 Votes)

Top