Kategórie

MOTOTRBO IP Site Connect

Conventional Systems IP Site Connect 2Využívate pri podnikaní rádiovú komunikáciu medzi geografickými vzdialenými lokalitami alebo potrebujete zaistiť bezproblémové pokrytie vo výškovej budove?

Riešením je použitie systému IP Site Connect prostredníctvom až 15 prevádzačov prepojených cez LAN alebo Internet. Takto prepojené lokality sa chovajú ako jeden veľký systém (všetci účastníci môžu komunikovať navzájom medzi sebou tak ako keby boli v jednej lokalite, resp. v dosahu jedného repeatra).

Prechod účastníka z jednej lokality do druhej (roaming) je zabezpečený automaticky bez nutnosti zmeny kanála na rádiostanici a bez prerušenia komunikácie, pričom táto komunikácia môže byť hlasová, dátová, prípadne formou textových správ alebo sledovania polohy cez systém GPS.

V prípade, že je nastavené automatické pripájanie a ak je signál zo súčasnej lokality slabý alebo ak nie je rádiostanice schopná detegovať žiadny signál v aktuálnej lokalite, rádiostanica skenuje všetky dostupné lokality. Následne sa pripojí k prevádzaču s najsilnejšou hodnotou RSSI (Received Signal Strength Indicator). Pri ručnom hľadaní lokality hľadá rádiostanica v roamingovom zozname ďalší prevádzač , ktorý je aktuálne v dosahu (ale ktorý nemusí mať najsilnejší signál) a pripojí sa na neho.

POZNÁMKA: Každý kanál môže mať povolenú funkciu Scan (Skenovanie) alebo Roam (Roaming), ale nie súčasne obe.

Kanály s touto aktivovanou funkciou možno pridať do roamingového zoznamu. Aby vyhľadala najlepší kanál, rádiostanica počas automatickej roamingovej činnosti prehľadáva zoznam lokalít. Roamingový zoznam podporuje maximálne 16 kanálov (vrátane zvoleného kanála).

Medzi lokalitami prepojenými systémom IP Site Connect je možné prenášať hovory ale aj krátke textové správy, alebo dáta.

Pre systém IP Site Connect sú možné 4 scenáre použitia:

  1. Pokrytie výškovej budovy rádiovým signálom
  2. Pokrytie jednej väčšej lokality prekrývajúcim sa lokalitami
  3. Prepojenie vzdialených lokalít
  4. Prepojenie prevádzačov pracujúcich v rôznych pásmach (VHF/UHF)

Mototrbo IP Site Connect lokality

Riadenie systému IP Site Connect zabezpečujú samotné prevádzače, ktoré komunikujú medzi sebou a odovzdávajú si informácie o rádiostaniciach v ich dosahu. Požiadavka na minimálny garantovaný dátový tok je 175kbps (Downline / uplink) pre master a 160 kbps pre slave prevádzač Motorola DR 3000 s odozvou do 500ms čo dokáže splniť aj štandardné ADSL pripojenie. V prípade ak nepostačuje prípadné šifrovanie na úrovni rádiostaníc a z dôvodu bezpečnosti je požadovaná zabezpečená komunikácia aj v rámci internetu (VPN linka) vzrastú požiadavky na šírku pásma takejto linky na takmer dvojnásobok (cca 750 kbps, toto navýšenie ide na vrub VPN protokolu). VPN komunikácia vnáša do linky taktiež ďalšie oneskorenie, s čím treba rovnako počítať.

Repeatre systému IP Site Connect musia byť nakonfigurované tak, že jeden z nich plní funkciu hlavného/riadiaceho repeatra (Master Repeater) a ostatné sú mu podriadené (Peer Repeater), pričom Master Repeater ako jediný musí mať pevnú IP adresu. Okrem týchto repeatrov nie je potrebný žiadny ďalší MOTOTRBO hardvér (kontroléry, brány a pod.), takže sa jedná o veľmi elegantný a cenovo efektívny systém na rozšírenie pokrytia.

Keďže MOTOTRBO repeatre vďaka technológii TDMA multiplexu poskytujú dva logické komunikačné kanály súčasne (Slot1 + Slot2), celý systém IP Site Connect je možné nakonfigurovať viacerými spôsobmi:

  • Jeden kanál lokálny, druhý globálny - najvýhodnejší spôsob konfigurácie, ponecháva možnosť izolovanej/lokálnej komunikácie v každej lokalite zvlášť (Slot1) a zároveň rozširuje pokrytie pomocou druhého komunikačného kanála na všetky lokality súčasne (Slot 2).
  • Dva globálne kanály - žiadna lokalita nemá vlastnú lokálnu komunikáciu, obidva logické kanály (Slot1 aj Slot2) sú použité ako globálne a teda budú vždy komunikovať vo všetkých lokalitách naraz (samozrejme nezávisle od seba, ale globálne).
  • Dva lokálne kanály - obidva kanály sú použité len lokálne. V tejto konfigurácii rádiostanice môžu migrovať medzi lokalitami (kde komunikujú vždy len lokálne), ale nie je možné komunikovať globálne s ostatnými lokalitami. Celkové pokrytie je tak síce oproti jednej lokalite väčšie, ale účastník sa musí vždy fyzicky nachádzať v tej lokalite v ktorej chce komunikovať.

 

POZNÁMKA: Kapacita celého systému IP Site Connect je zhodná s kapacitou jednej lokality (pri dvoch kanáloch cca 200 užívateľov), nejedná sa teda o zvýšenie kapacity systému (počtu rádiostaníc, ktoré môžu efektívne komunikovať), na to slúži systém Capacity Plus, ale o rozšírenie rozsahu pokrytia.

Ohodnoťte článok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_IP_Site_Connect_Brochure_2008.pdf)Brochure MOTOTRBO IP Site Connect 2008[Prospekt (anglicky)]649 kB
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_IP_Site_Connect_Brochure_2009.pdf)Brochure MOTOTRBO IP Site Connect 2009[Prospekt (anglicky)]496 kB
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_IP_Site_Connect_Brochure_2012.pdf)Brochure MOTOTRBO IP Site Connect 2012[Prospekt (anglicky)]344 kB
Top