Kategórie

Digitálny systém komunikácie MOTOTRBO

Mototrbo Family

V súčasnej dobe v mnohých oblastiach nášho života dochádza ku konverzii analógových systémov na digitálnu prevádzku. Táto zmena sa dotkla aj súčasnej rádiokomunikačnej techniky pre prenos hlasu - rádiostaníc, a s nimi súvisiacou infraštruktúrou. Analógové rádiové systémy stále nachádzajú široké uplatnenie vo všetkých odboroch ľudskej činnosti a každý deň preukazujú svoju dôležitosť. Počet voľných frekvenčných kanálov je však v dnešnej dobe veľmi obmedzený, a súčasný tlak regulačných orgánov spojený s aktuálnymi prevádzkovými potrebami núti užívateľov, aby na pridelenom frekvenčnom pásme prenášali stále viac a viac informácií. Ďalej celý rad organizácií vedľa hlasovej komunikácie vyžaduje aj možnosť dátovej komunikácie, aby mohli zlepšiť svoju produktivitu a reakcieschopnosť. Z tohto dôvodu spoločnosť Motorola uviedla na trh digitálnu technológiu MOTOTRBO, s pomocou ktorej môžu užívatelia vyriešiť uvedené problémy.

Je tu nová generácia profesionálnych rádiostaníc s vyššou výkonnosťou, účinnosťou a lepším prevedením. Vďaka novej digitálnej technológii, digitálne rádiostanice MOTOTRBO sú menšie a ľahšie ako väčšina Motorola analógových rádiostaníc a majú lepšie základné parametre:

Čistejšia hlasová komunikácia pri väčšom pokrytí

Mototrbo kvalita zvuku 2

Pri poklese sily analógového signálu dochádza k jeho skresľovaniu a vzniku počuteľných ruchov a šumov. Naproti tomu digitálne prijímače jednoducho odmietnu čokoľvek, čo interpretujú ako chybu. Vďaka tomu je na prijímacej strane komunikácia lepšie počuteľná aj v hlučnom prostredí. Akonáhle sa sila signálu so vzdialenosťou zníži, technológia opravy chýb zaistí prenos ako v hlasovej prevádzke, tak aj dátovom prenose s takmer nulovou stratou. Všetci užívatelia digitálnych vysielačiek MOTOTRBO ocenia aj zvýšenie dosahu siete o cca 15% oproti analógovým rádiostaniciam.

 

Predĺžená životnosť akumulátorov

Pri každom jednotlivom digitálnom prenose sa využíva iba polovica energie potrebnej pre prenos v analógovom systéme pri rovnakom príkone - prenosné rádiostanice MOTOTRBO tak majú oveľa dlhšiu výdrž na jedno nabitie akumulátorov - až o 40% viac na jedno nabitie.

Odolnosť

Rádiostanice MOTOTRBO majú robustnejšiu konštrukciu (vyhovujú americkým vojenským špecifikáciám 810 C, D, E a F) a prenosné modely majú krytie IP57, resp. IP67.

Jednoduchý prechod

Rad organizácií si jednoducho nemôže dovoliť kompletnú výmenu existujúcej infraštruktúry. Schopnosť systému MOTOTRBO pracovať v analógovom aj digitálnom režime dovoľuje plynulý a dobre naplánovaný prechod v takom tempe, ako Vám to vyhovuje, bez akýchkoľvek príliš rýchlych a nepremyslených zmien.

Riešenie problému preťaženého spektra

Mototrbo TDMA 2

Digitálny systém MOTOTRBO pracuje s technológiou časového multiplexu (angl. TDMA: Time-Division Multiple-Access) v ktorom sa licencovaný 12,5 kHz kanál delí na striedajúce sa časové úseky, tzv. sloty, v ktorých sa môžu prenášať dva samostatné hovory. Na kanáli, na ktorom sa bežne prenášal v jeden okamih vždy len jeden hovor, môžu teraz bežať súčasne dva hovory. Jeden kanál tak môže súčasne využívať dvojnásobný počet užívateľov.

 

Nižšie náklady na licencie a vybavenie.

Časový multiplex TDMA nijako nenarušuje existujúcu štruktúru licencovaných kanálov UHF a VHF - pre zvýšenie kapacity takýmto spôsobom nie je potrebné žiadať o nové licencie a nehrozí tu žiadne nebezpečenstvo rušenia susednými kanálmi. Voľba tejto digitálnej technológie rýchlo a ľahko zvýši spektrálnej účinnosť a všeobecne zlepší obojsmernú rádiovú komunikáciu. K dispozícii je teda dvojnásobok kapacity za cenu jednej licencie. Pretože však v skutočnosti existuje iba jediný „reálny“ kanál, nie je pre druhé volanie (alebo dátový prenos) nutný druhý prevádzač (repeater).

(V analógovom režime nie sú nasledujúce digitálne funkcie k dispozícii.)

Utajenie hovorov

Základné utajenie používa 16-bitový kľúč a jeho účelom je zamedziť príležitostnému odpočúvaniu. Rozšírené utajenie (u niektorých modeloch za príplatok) používa 40 bitový šifrovací kľúč.

Lokalizačné služby, GPS

Mototrbo GPS 1

Lokalizačné služba umožňuje sledovať ako pracovníkov, tak i majetok, ako sú napríklad vozidlá. Využíva sa tu prijímač GPS zabudovaný v niektorých modeloch rádiostaníc, ktorý dopĺňajú softvérové aplikácie. Prenosné a základňové rádiostanice s GPS prijímačom možno nakonfigurovať tak, aby svoje geografické súradnice vysielali vo vopred nastavených intervaloch, na požiadanie alebo v núdzovej situácii. Softvérové aplikácie zobrazujú dispečerovi polohu a pohyb jednotlivých vozidiel v reálnom čase na mape s vysokým rozlíšením.

Služby textových správ

Mototrbo SMS

Služby textových správ umožňujú komunikáciu medzi rádiostanicami a dispečerským systémom, medzi rádiostanicami a zariadeniami s možnosťou príjmu elektronickej pošty a medzi vzdialenými PC klientmi pridelenými rádiostaniciam. Do systému je možné pridať aplikáciu typu klient / server, ktorá rozšíri funkcie textových správ o možnosť komunikácie medzi rádiostanicami a dispečerskými osobnými počítačmi. Dispečerský osobný počítač môže naviac fungovať ako brána do služby elektronickej pošty, prostredníctvom ktorej je možné správy z rádiostaníc zasielať do akýchkoľvek zariadení s možnosťou príjmu elektronickej pošty. Posielanie a prijímanie krátkych textových správ v rádiovej sieti na rádiostanicu s displejom je možné prostredníctvom jednoducho ovládateľnej bezplatnej aplikácie TextMessenger Freeware.

Základné telemetrické služby

Rádiostanice MOTOTRBO je možné nakonfigurovať a upraviť pre telemetrickú prevádzku. PC aplikácia previazaná s rádiostanicou MOTOTRBO môže kontrolovať vstupy a výstupy rádiostanice, čo umožňuje zavedenie celého radu základných telemetrických služieb, ako je napr. automatizované čítanie, monitoring a riadenie zariadenia.

Rozšíriteľnosť

Chcete zvýšiť počet užívateľov vo svojom systéme alebo rozšíriť dosah aj na iné pracovisko? Spojiť pracovníkmi na rôznych miestach alebo mať prístup k hlasovým a dátovým službám bez pridania nových frekvencií? MOTOTRBO ponúka stavebnicový systém ktorý sa prispôsobí počtu vašich zamestnancov a veľkosti vášho zariadenia.

Mototrbo system porovnanie 2

Triedy DMR

DMR Tier I

DMR Tier I je skupina digitálnych frekvencií, ktoré boli pridelené Európskym inštitútom pre normalizáciu v telekomunikáciách (ETSI) na bezlicenčné používanie v rámci Európskej únie.

DMR Tier I definuje 16 digitálnych kanálov v pásme 446 MHz a 446,2 MHz, čo umožňuje komukoľvek kúpiť rádiové zariadenie kompatibilné s úrovňou I a ihneď ho používať. Úroveň I tiež definuje, že maximálny výkon vyžarovaný rádiostanicou je menší ako 500 mW; na porovnanie, najobľúbenejšie rádiostanica spoločnosti Motorola Solutions má maximálny výkon 5 W (10-krát vyšší).

Frekvencie nie sú pridelené, takže zariadenia využívajúce tieto frekvencie môžu byť rušené inými používateľmi v tejto oblasti. Toto rušenie môže spôsobiť problémy s komunikáciou v kriticky dôležitých situáciách, a preto by ste mali mať na pamäti riziká pred zakúpením zariadenia DMR Tier I.

DMR Tier II

DMR Tier II je rádiové zariadenie, ktoré môže pracovať kdekoľvek vo frekvenčnom rozsahu DMR, ale zvyčajne pracuje v pásme 136 - 174 MHz pre pásmo VHF a 403 - 527 MHz pre pásmo UHF. Zariadenie DMR Tier II musí byť licencované orgánom vydávajúcim licencie na frekvencie vo vašej krajine, ktorý zabráni problémom s rušením a nízkou výkonom, ku ktorým dochádza v prípade zariadenia DMR Tier I.

Zariadenia DMR Tier II môžu využívať opakovacie stanice (repeatre) na zväčšenie dosahu systému, čo vám umožní vybudovať rádiovú infraštruktúru, ktorá vyhovuje vašim geografickým požiadavkám.

DMR Tier III

Rádiové zariadenia DMR Tier III pracujú v rovnakom frekvenčnom rozsahu ako zariadenia triedy II, ale ponúkajú mnoho vlastností, ktoré systému poskytujú viac funkcií, aby lepšie vyhovovali vašej situácii. Zariadenie úrovne III pracuje v „trunkovom režime“, čo znamená, že rádiostaniciam sú automaticky prideľované voľné frekvencie na rozdiel od DMR II, kde rádiostanice majú pevne pridelené frekvencie.

Trunking vám umožňuje licencovať menej frekvencií pri zachovaní rovnakého počtu hovorov, čím sa znížia licenčné náklady. Automatické prideľovanie frekvencií odstraňuje pravdepodobnosť, že sa dve skupiny budú snažiť komunikovať pomocou rovnakého kanála a vzájomne sa rušiť, čo je obzvlášť dôležité vo veľkých systémoch.

DMR Tier III pridáva dátové služby, ktoré poskytujú schopnosť posielať medzi rádiostanicami SMS správy, lokalizačné služby (GPS), telemetrické údaje a bezdrôtové programovanie, ako aj diaľkové ovládanie rádiostaníc, ako napríklad schopnosť zastaviť vysielanie rádiostaníc, ktoré zostali náhodou zapnuté.

Budúcnosť

MOTOTRBO je riešenie založené na štandardoch, ktoré budú mať platnosť aj v budúcnosti. MOTOTRBO zodpovedá štandardu Digital Mobile Radio (DMR), triedy II a III Európskeho úradu pre telekomunikačné normy (ETSI), čo je celosvetovo uznávaný štandard pre digitálne rádiové systémy pre profesionálne uplatnenie v licencovaných pásmach. DMR široko podporujú vedúci výrobcovia rádiostaníc a je to najviac používaná digitálna mobilná rádiová technológia na svete.

Ohodnoťte článok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_Brochure_EN_2010.pdf)Brochure MOTOTRBO 2010[Prospekt (anglicky)]810 kB
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_Brochure_CZ_2007.pdf)Brochure MOTOTRBO 2007[Prospekt (česky)]1802 kB
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_Solution_Brochure_CZ_2013.pdf)Brochure MOTOTRBO 2013[Prospekt (česky)]1951 kB
Top