Categories

Prevádzače

Prevádzače

Prevádzač (repeater) je zariadenie, ktoré významným spôsobom zlepšuje parametre rádiovej siete.

Prevádzače systému Motorola MOTOTRBO dovoľujú digitálnym rádiostaniciam rady Mototrbo využiť maximum z možností digitálnej bezdrôtovej komunikácie. Okrem prenosu hlasu a dát prevádzače umožňujú súčasné nezávislé uskutočňovanie dvoch hovorov na jednom kanáli vďaka technológii časového zdieľania kanála, čím zvyšuje kapacitu siete.

Prevádzač obsahuje tiež rovnaký algoritmus na odstránenie chýb ako rádiostanice, čím sa ešte zvyšuje kvalita a dosah prenosu.

Prevádzka s využitím prevádzača umožňuje:

  • Všetky typy volaní
  • Všetky typy digitálnej signalizácie

Prevádzač prináša nasledujúce výhody:

  • Lepšie pokrytie (v prípade strategického umiestnenia)
  • Kvalitnú komunikáciu medzi jednotlivými rádiostanicami (nielen medzi základňou a ostatnými rádiostanicami)
  • Možnosť využitia ďalšieho kanálu, na ktorom môže prebiehať súčasne iná relácia
  • Prevádzač poskytuje informácie o: obsadenosti kanála, spôsobe prevádzky, kto volá, typ hovoru...

 

Top