Categories

Softvér (DM)

Softvér a licenčné kľúče pre rozšírenie funkcií digitálnych rádiostaníc Mototrbo

Mototrbo CPS/RM - SW DVD

Enhanced Privacy - Licenčný kľúč

Transmit Interrupt Encode - Licenčný kľúč

Capacity Plus - Licenčný klúč

Linked_Capacity Plus - Rozširujúci licenčný klúč

Linked_Capacity Plus – Llicenčný kľúč

Prepojenie do telefónnej siete - Licenčný kľúč

Upgrade Analog - Digital

MOTOTRBO Radio Management - Licenčný kľúč

Top