Categories

Antény (DM)

Katalóg antén pre rádiostanice Motorola

Anténa je zariadenie na príjem a vysielanie elektromagnetických vĺn vzduchom. Je tvorená vodičom, resp. sústavou vodičov, pomocou ktorých sa mení energia elektomagnetického žiarenia na vysokofrekvenčný prúd (prijímacia anténa) alebo naopak (vysielacia anténa).

Antény rozdeľujeme:

       • Základňové antény všesmerové
       • Základňové všesmerové antény s zvýhodneným smerom vyžarovania
       • Smerové antény
       • Vozidlové antény

 

Anténa pre HDV

UHF/GLONASS anténa

UHF anténa

Pevná GPS anténa

GPS anténa

Pevná GPS/GLONASS anténa

GPS/GLONASS anténa

GPS/GLONASS magnetická anténa

Vozidlová VHF anténa s magnetickým držiakom

VHF anténa

VHF anténa

VHF anténa

VHF/GLONASS anténa

VHF/GLONASS anténa

VHF/GPS anténa

UHF anténa

UHF anténa

Vozidlová anténa

Top