Categories

Vozidlové rádiostanice

Vozidlové rádiostanice

Profesionálne digitálne vozidlové (mobilné) rádiostanice rady Motorola DM - MOTOTRBO sú primárne určené pre využitie vo väčších rádiokomunikačných systémoch alebo dispečerských sieťach, ktoré využívajú signalizáciu medzi užívateľskými stanicami a sú riadené dispečerom. Rádiostanice umožňujú okrem digitálnej prevádzky aj prevádzku analógovú. Okrem základných funkcií umožňujú rádiostanice Motorola rady DM prenášať aj krátke textové správy (podobné SMS) a dáta. Najčastejšie sú využívané veľkými firmami a organizáciami a zložkami integrovaného záchranného systému. Modely so vstavaným modulom GPS môžu byť využité aj pre sledovanie pozície rádiostanice/vozidla.

 

Najjednoduchšia základňová rádiostanica rady Mototrbo, 16 kanálov, 2 programovateľné tlačidlá, dvojmiestny LED displej

Jednoduchšia základňová rádiostanica rady Mototrbo, 160 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, dvojriadkový alfanumerický LCD displej

Vyspelejšia základňová rádiostanica rady Mototrbo, 160 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, dvojriadkový alfanumerický LCD displej

Profesionálna vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 32 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, 2 znakový LCD displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200, Select 5

Profesionálna vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 32 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, 2 znakový LCD displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200, Select 5

Profesionálna vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 1000 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, 4 riadkový plnofarebný LCD displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200, Select 5.

Profesionálna vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 1000 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, plnofarebný LCD displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200, Select 5, GPS prijímač, Bluetooth

Vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 32 kanálov, 2 programovateľné tlačidlá, 2 znakový LED displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200

Vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 32 kanálov, 2 programovateľné tlačidlá, 2 znakový LED displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200, GPS

Vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 1000 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, 2 riadkový LCD displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200

Vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 1000 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, 2 riadkový LCD displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200, GPS prijímač

Profesionálna vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 32 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, 2 znakový LCD displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200, Select 5

Profesionálna vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 32 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, 2 znakový LCD displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200, Select 5

Profesionálna vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 1000 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, 4 riadkový plnofarebný LCD displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200, Select 5.

Profesionálna vozidlová (základňová) rádiostanica rady MOTOTRBO, 1000 kanálov, 4 programovateľné tlačidlá, plnofarebný LCD displej, signalizácia ETSI-TS102-361, MDC1200, Select 5, GPS prijímač, Bluetooth

Top