Softvér (DM)

Softvér a licenčné kľúče pre rozšírenie funkcií digitálnych rádiostaníc Mototrbo

Upgrade Analog - Digital

Enhanced Privacy - Licenčný kľúč

Transmit Interrupt Encode - Licenčný kľúč

Capacity Plus - Licenčný klúč

Linked_Capacity Plus - Rozširujúci licenčný klúč

MOTOTRBO Radio Management - Licenčný kľúč

Linked_Capacity Plus – Llicenčný kľúč

Prepojenie do telefónnej siete - Licenčný kľúč

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.