MOTOTRBO Capacity Plus
Trunkové komunikačné riešenie
MOTOTRBO Connect Plus
Najkomplexnejšie komunikačné riešenie
MOTOTRBO Wave
Komunikácia prostredníctvom smartfónov
MOTOTRBO RDAC
Softvér pre správu prevádzačov
MOTOTRBO IP Site connect
Multilokalitné komunikačné riešenie
MOTOTRBO Linked Capacity Plus
Multilokalitné trunkové komunikačné riešenie
MOTOTRBO Konvenčný systém
Základné komunikačné riešenie

Novinky

Hlavná stránkaSlužbyNávrh a projektovanie rádiových sietí

Návrh a projektovanie rádiových sietí

Pre potreby našich zákazníkov zabezpečujeme kompletnú legislatívu od pridelenia prevádzkových frekvencií až po získanie stavebného povolenia a získania kolaudačného rozhodnutia.

Návrhy rádiových sietí

Na základe požiadaviek užívateľov, našich skúseností a konzultácií s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) spracovávame návrhy rádiových sietí. Pri spracovaní návrhov využívame:

 • Naše skúsenosti a znalosti
 • Získané geografické merania pomocou GPS prijímača
 • Merania šírenia rádiového signálu
 • Digitálny model terénu
 • Výpočty intermodulačných produktov
 • Poznatky o vlastnostiach a možnostiach modifikácie komunikačných prostriedkov
 • Dlhoročnú spoluprácu s regulačným úradom

Projekty rádiových sietí

Pre realizáciu rádiových sietí väčšieho rozsahu zabezpečujeme kompletnú dokumentáciu v rozsahu podľa doporučenia sadzobníka UNIKA a požiadaviek zákazníka v členení:

 • PD pre územné rozhodnutie
 • PD pre stavebné rozhodnutie
 • Realizačna PD
 • Dokumentácia skutkového stavu
 • Získanie vyjadrenia dotknutých osôb a organizácií
 • Získanie stavebného povolenia
 • Získanie kolaudačného rozhodnutia

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.