Motorola SLR8000

Motorola SLR8000

Digitálny prevádzač

Motorola SLR8000 je stacionárny prevádzač (repeater alebo retranslačná stanica) novej generácie, ktorý umožňuje využiť naplno všetky pokročilé funkčné vybavenie rádiostaníc digitálnej rady Motorola MOTOTRBO. Prevádzač umožňuje prevádzkovať na jednej duplexnej frekvencii dve komunikačné skupiny metódou časovo deleného prístupu (TDMA). Ponúka významné zlepšenie spoľahlivosti, výkonnosti a prevádzkyschopnosti.

So svojím elegantným prevedením a nízkou spotrebou energie prevádzač SLR8000 poskytuje nízke náklady na vlastníctvo.

Všetky prijaté digitálne signály prechádzajú v prevádzači korekciou chýb, čo výrazne skvalitňuje retransláciu. Prevádzač SLR8000 je vybavený zabudovaným sieťovým napájacím zdrojom a vstupom pre zálohovací 12V akumulátor. V prípade potreby je možné prevádzač prepnúť aj do analógového režimu, kedy sa správa ako štandardný analógový prevádzač. 

SLR8000 je zabudovaný v kovovej skrini RACK DIN 19" 2U, je vybavený vf vstupmi a výstupmi RX (BNC), TX (N) a dvomi  Ethernetovými rozhraniami (RJ45) pre prepojenie s PC. Jednotlivé prevádzkové stavy sú indikované farebnými LED kontrolkami. Chladenie zabezpečujú dva výkonné ventilátory s automatickou reguláciou otáčok.

Repeater Motorola SLR8000 poskytuje modulárnu, flexibilnú analógovú a digitálnu rádiostanicu určenú pre dnešné i budúce komunikačné systémy. Stanica je k dispozícii na použitie v nasledujúcich komunikačných systémoch:

  • Konvenčný analógový
  • Konvenčný analógový voting
  • Digitalny (MOTOTRBO)

- MOTOTRBO Conventional

- MOTOTRBO IP Site Connect

- MOTOTRBO Capacity Plus Trunking

- MOTOTRBO Capacity Max Trunking

- MOTOTRBO Linked_Capacity Plus Trunking

- MOTOTRBO Connect Plus Trunking

  • MPT1327 Trunkový systém

Model SLR8000 je nahráda za model MTR3000.

Viac z tejto kategórie: Motorola SLR5500 »

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.