MOTOTRBO Konvenčný systém
Základné komunikačné riešenie
MOTOTRBO Wave
Komunikácia prostredníctvom smartfónov
MOTOTRBO Linked Capacity Plus
Multilokalitné trunkové komunikačné riešenie
MOTOTRBO Capacity Plus
Trunkové komunikačné riešenie
MOTOTRBO RDAC
Softvér pre správu prevádzačov
MOTOTRBO IP Site connect
Multilokalitné komunikačné riešenie
MOTOTRBO Connect Plus
Najkomplexnejšie komunikačné riešenie

Novinky

Hlavná stránkaMOTOTRBO IP Site connect

MOTOTRBO IP Site connect

Využívate pri podnikaní rádiovú komunikáciu medzi geografickými vzdialenými lokalitami alebo potrebujete zaistiť bezproblémové pokrytie vo výškovej budove?
Riešením je použitie systému IP Site Connect prostredníctvom až 15 prevádzačov prepojených cez LAN alebo Internet. Takto prepojené lokality sa chovajú ako jeden väčší systém, v rámci tohto systému dochádza k automatickému prechádzaniu rádiostaníc (roaming) z jednej lokality do druhej bez prerušenia komunikácie a nutnosti zmeny kanála na rádiostanici.

 Keď sa rádiostanica dostane z dosahu jednej lokality do dosahu druhej lokality, ​​aby mohla vysielať alebo prijímať hovory / dátové prenosy pripojí sa k prevádzaču novej lokality . Pripojenie sa uskutočňuje automaticky alebo manuálne v závislosti od nastavení rádiostanice.

V prípade, že je nastavené automatické pripájanie a ak je signál zo súčasnej lokality slabý alebo ak nie je rádiostanice schopná detegovať žiadny signál v aktuálnej lokalite, rádiostanica skenuje všetky dostupné lokality. Následne sa pripojí k prevádzaču s najsilnejšou hodnotou RSSI (Received Signal Strength Indicator). Pri ručnom hľadaní lokality hľadá rádiostanica v roamingovom zozname ďalší prevádzač , ktorý je aktuálne v dosahu (ale ktorý nemusí mať najsilnejší signál) a pripojí sa na neho.

POZNÁMKA: Každý kanál môže mať povolenú funkciu Scan (Skenovanie) alebo Roam (Roaming), ale nie súčasne obe.

Kanály s touto aktivovanou funkciou možno pridať do roamingového zoznamu. Aby vyhľadala najlepší kanál, rádiostanica počas automatickej roamingovej činnosti prehľadáva zoznam lokalít. Roamingový zoznam podporuje maximálne 16 kanálov (vrátane zvoleného kanála).

Medzi lokalitami prepojenými systémom IP Site Connect je možné prenášať hovory ale aj krátke textové správy, alebo dáta.

Pre systém IP Site Connect sú možné 3 scenáre použitia:

  1. Pokrytie výškovej budovy rádiovým signálom
  2. Pokrytie jednej väčšej lokality prekrývajúcim sa lokalitami
  3. Prepojenie vzdialených lokalít

Systém IP Site Connect okrem toho umožňuje aj prepojenie účastníkov komunikujúcich v rôznych pásmach (VHF/UHF)

Mototrbo IP Site Connect lokality

Prevádzače sú nakonfigurované tak, že jeden z nich plní funkciu hlavného/riadiaceho prevádzača (Master) a ostatné sú mu podriadené (Slave), pričom hlavný prevádzač musí mať pevnú IP adresu. Okrem týchto prevádzačov nie je potrebné žiadne ďalšie hardvérové vybavenie.
Riadenie systému IP Site Connect zabezpečujú samotné prevádzače, ktoré komunikujú medzi sebou a odovzdávajú si informácie o rádiostaniciach v ich dosahu. Požiadavka na minimálny garantovaný dátový tok je 175kbps (Downline / uplink) pre master a 160 kbps pre slave prevádzač Motorola DR 3000 s odozvou do 500ms čo dokáže splniť aj štandardné ADSL pripojenie.

Pozn.:
Kapacita celého systému IP Site Connect je zhodná s kapacitou jednej lokality (pri dvoch kanáloch cca 200 užívateľov), nejedná sa teda o zvýšenie kapacity systému (počtu rádiostaníc, ktoré môžu efektívne komunikovať), ale o rozšírenie rozsahu pokrytia.

Ohodnoťte článok: 1 1 1 1 1 Hodnotenie (Počet hlasov:9)

Prílohy:
SúborPopisVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_IP_Site_Connect_Brochure(1).pdf)Brochure MOTOTRBO IP Site connectProspekt 1 (anglicky)649 kB
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_IP_Site_Connect_Brochure(2).pdf)Brochure MOTOTRBO IP Site connectProspekt 2 (anglicky)496 kB
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_IP_Site_Connect_Brochure(3).pdf)Brochure MOTOTRBO IP Site connectProspekt 3 (anglicky)344 kB

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.