Digitálny systém komunikácie MOTOTRBO

Je tu nová generácia profesionálnych rádiostaníc s vyššou výkonnosťou, účinnosťou a lepším prevedením. Vďaka novej digitálnej technológii, digitálne rádiostanice MOTOTRBO sú menšie a ľahšie ako väčšina Motorola analógových rádiostaníc a majú lepšie základné parametre:

Čistejšia hlasová komunikácia pri väčšom pokrytí

Pri poklese sily analógového signálu dochádza k jeho skresľovaniu a vzniku počuteľných ruchov a šumov. Naproti tomu digitálne prijímače jednoducho odmietnu čokoľvek, čo interpretujú ako chybu. Vďaka tomu je na prijímacej strane komunikácia lepšie počuteľná aj v hlučnom prostredí. Akonáhle sa sila signálu so vzdialenosťou zníži, technológia opravy chýb zaistí prenos ako v hlasovej prevádzke, tak aj dátovom prenose s takmer nulovou stratou. Všetci užívatelia digitálnych vysielačiek MOTOTRBO ocenia aj zvýšenie dosahu siete o cca 15% oproti analógovým rádiostaniciam.

 

Predĺžená životnosť akumulátorov

Pri každom jednotlivom digitálnom prenose sa využíva iba polovica energie potrebnej pre prenos v analógovom systéme pri rovnakom príkone - prenosné rádiostanice MOTOTRBO tak majú oveľa dlhšiu výdrž na jedno nabitie akumulátorov - až o 40% viac na jedno nabitie.

Odolnosť

Rádiostanice MOTOTRBO majú robustnejšiu konštrukciu (vyhovujú americkým vojenským špecifikáciám 810 C, D, E a F) a prenosné modely majú krytie IP57, resp. IP67.

Jednoduchý prechod

Rad organizácií si jednoducho nemôže dovoliť kompletnú výmenu existujúcej infraštruktúry. Schopnosť systému MOTOTRBO pracovať v analógovom aj digitálnom režime dovoľuje plynulý a dobre naplánovaný prechod v takom tempe, ako Vám to vyhovuje, bez akýchkoľvek príliš rýchlych a nepremyslených zmien.

Riešenie problému preťaženého spektra

Digitálny systém MOTOTRBO pracuje s technológiou časového multiplexu (angl. TDMA: Time-Division Multiple-Access) v ktorom sa licencovaný 12,5 kHz kanál delí na striedajúce sa časové úseky, tzv. sloty, v ktorých sa môžu prenášať dva samostatné hovory. Na kanáli, na ktorom sa bežne prenášal v jeden okamih vždy len jeden hovor, môžu teraz bežať súčasne dva hovory. Jeden kanál tak môže súčasne využívať dvojnásobný počet užívateľov.

 

Nižšie náklady na licencie a vybavenie.

Časový multiplex TDMA nijako nenarušuje existujúcu štruktúru licencovaných kanálov UHF a VHF - pre zvýšenie kapacity takýmto spôsobom nie je potrebné žiadať o nové licencie a nehrozí tu žiadne nebezpečenstvo rušenia susednými kanálmi. Voľba tejto digitálnej technológie rýchlo a ľahko zvýši spektrálnej účinnosť a všeobecne zlepší obojsmernú rádiovú komunikáciu. K dispozícii je teda dvojnásobok kapacity za cenu jednej licencie. Pretože však v skutočnosti existuje iba jediný „reálny“ kanál, nie je pre druhé volanie (alebo dátový prenos) nutný druhý prevádzač (repeater).

(V analógovom režime nie sú nasledujúce digitálne funkcie k dispozícii.)

Utajenie hovorov

Základné utajenie používa 16-bitový kľúč a jeho účelom je zamedziť príležitostnému odpočúvaniu. Rozšírené utajenie (u niektorých modeloch za príplatok) používa 40 bitový šifrovací kľúč.

Lokalizačné služby, GPS

Lokalizačné služba umožňuje sledovať ako pracovníkov, tak i majetok, ako sú napríklad vozidlá. Využíva sa tu prijímač GPS zabudovaný v niektorých modeloch rádiostaníc, ktorý dopĺňajú softvérové aplikácie. Prenosné a základňové rádiostanice s GPS prijímačom možno nakonfigurovať tak, aby svoje geografické súradnice vysielali vo vopred nastavených intervaloch, na požiadanie alebo v núdzovej situácii. Softvérové aplikácie zobrazujú dispečerovi polohu a pohyb jednotlivých vozidiel v reálnom čase na mape s vysokým rozlíšením.

Služby textových správ

Služby textových správ umožňujú komunikáciu medzi rádiostanicami a dispečerským systémom, medzi rádiostanicami a zariadeniami s možnosťou príjmu elektronickej pošty a medzi vzdialenými PC klientmi pridelenými rádiostaniciam. Do systému je možné pridať aplikáciu typu klient / server, ktorá rozšíri funkcie textových správ o možnosť komunikácie medzi rádiostanicami a dispečerskými osobnými počítačmi. Dispečerský osobný počítač môže naviac fungovať ako brána do služby elektronickej pošty, prostredníctvom ktorej je možné správy z rádiostaníc zasielať do akýchkoľvek zariadení s možnosťou príjmu elektronickej pošty. Posielanie a prijímanie krátkych textových správ v rádiovej sieti na rádiostanicu s displejom je možné prostredníctvom jednoducho ovládateľnej bezplatnej aplikácie TextMessenger Freeware.

Základné telemetrické služby

Rádiostanice MOTOTRBO je možné nakonfigurovať a upraviť pre telemetrickú prevádzku. PC aplikácia previazaná s rádiostanicou MOTOTRBO môže kontrolovať vstupy a výstupy rádiostanice, čo umožňuje zavedenie celého radu základných telemetrických služieb, ako je napr. automatizované čítanie, monitoring a riadenie zariadenia.

Rozšíriteľnosť

Chcete zvýšiť počet užívateľov vo svojom systéme alebo rozšíriť dosah aj na iné pracovisko? Spojiť pracovníkmi na rôznych miestach alebo mať prístup k hlasovým a dátovým službám bez pridania nových frekvencií? MOTOTRBO ponúka stavebnicový systém ktorý sa prispôsobí počtu vašich zamestnancov a veľkosti vášho zariadenia.

Mototrbo system porovnanie

Budúcnosť

MOTOTRBO je riešenie založené na štandardoch, ktoré budú mať platnosť aj v budúcnosti. MOTOTRBO zodpovedá štandardu Digital Mobile Radio (DMR), úroveň 2 Európskeho úradu pre telekomunikačné normy (ETSI), čo je celosvetovo uznávaný štandard pre digitálne rádiové systémy pre profesionálne uplatnenie v licencovaných pásmach. DMR široko podporujú vedúci výrobcovia rádiostaníc a je to najviac používaná digitálna mobilná rádiová technológia na svete.

Aktuálne portfólio digitálnych rádiostaníc MOTOTRBO sa nachádza v sekcii Produkty.

Ohodnoťte článok: 1 1 1 1 1 Hodnotenie (Počet hlasov:7)

Prílohy:
SúborPopisVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_Brochure_CZ.pdf)Brochure MOTOTRBOProspekt 1 (česky)1802 kB
Stiahnuť tento súbor (Mototrbo_Brochure_EN.pdf)Brochure MOTOTRBOProspekt (anglicky)810 kB
Stiahnuť tento súbor (MOTOTRBO_Solution_Brochure(CZ).pdf)Brochure MOTOTRBOProspekt 2 (česky)1951 kB